IWW verkalýðskaffi 2 / IWW worker’s café 2

Join us for a discussion on the new unemployment law, the reality of labour rights in Iceland and practical reasons for organising with your co-workers.

Włącz się do dyskusji o nowych przepisach związanych z zasiłkiem dla bezrobotnych, rzeczywistym stanie praw pracowniczych na Islandii i o tym dlaczego należy organizować się ze swoimi współpracownikami.

Taktu þátt með okkur í umræðunni um nýju atvinnuleysis löggjöfina, raunveruleika atvinnuréttinda á Íslandi og praktískar ástæður samstöðu með vinnufélögum þínum.