16th May Workers Café: self employed workers edition

[PL poniżej]

Are you self employed, a freelancer or a contractor? Then this workers’ café is for you!
Part I: Legal matters: taxes, pension, bills & co
Part II: How to organize your workplace as a freelancer / contractor
Childcare, coffee and snacks provided!


Jeśli jesteś samozatrudniona/y, pracujesz na umowy zlecenia lub umowy o dzieło, wystawiasz rachunki za swoją pracę, to spotkanie Workers’ Café jest dla ciebie!
Część I: Papierologia: rozliczanie podatków, składki na fundusze emerytalne, rachunki.
Część II: Jak zorganizować swoje miejsce pracy jako samozatrudniona/y?
Zapewniamy opiekę nad dziećmi, kawę i przekąski.

Sunday 16.05. at 2 PM – 5 PM in FRAKTAL